Obchodní podmínky


Vedení kurzů podléhá legislativním požadavkům platným na území ČR. Pokud instruktor/průvodce kurz přeruší nebo ukončí z důvodu počasí, přání hosta, nebo v důsledku nezpůsobilosti hosta pro daný kurz, zůstává dohodnutá cena nezměněna. Pokud je pro uskutečnění kurzu nevhodné počasí, může být kurz přeložen na nejbližší volný termín (neplatí pokud již kurz začal nebo v jeho průběhu). V případě zrušení kurzu ze strany Českokrumlovské ferraty z.s., jsou veškeré zálohy vráceny v plné výši. Účastník je povinen upozornit na své zdravotní obtíže či sníženou fyzickou kondici, která může ovlivnit průběh kurzu.


OBJEDNÁNÍ KURZU

Objednání kurzu lze provést e-mailem, telefonicky nebo vyplněním on-line formuláře. Následně bude Vaše rezervace potvrzena a budou Vám zaslány bližší informace a podklady pro platbu kurzu. Po uhrazení ceny za Vámi objednávaný kurz je považována rezervace za závaznou. Splatnost faktur je nastavena na 14 dní, pokud není dohodnuto jinak.

STORNO PODMÍNKY

Svou účast na akci máte právo bez udání důvodu kdykoli zrušit. Zaplacená záloha Vám bude vrácena v plné výši pokud tak učiníte 14 dní před začátkem kurzu.

14 dnů a více - 0%, 7 až 13 dní - 50%, 6 a méně - 100%