Provozní a návštěvní řád ferraty

Provozní a návštěvní řád Via - ferraty Havranka.Provozovatel: zapsaný spolek Českokrumlovské ferraty, z.s. se sídlem Přísečná 1, 38101 Přísečná

Návštěvník: Návštěvníkem se rozumí osoba, která vstoupila na "Via Ferratu Havraní skála" (dále jen "ferrata")nebo se zdržuje v prostorách jejího nástupu, trasy či výstupu.

Obecně:

 1. Lezení na ferratě je na vlastní odpovědnost. Při lezení na ferratě hrozí riziko pádu a riziko padajícího kamení s následky těžkého poranění a smrti.
 1. Lezení na ferratě je jen pro zkušené ferratisty vybavené řádným ferratovým vybavením a horolezeckou přilbou.
 1. Nezkušení lezci mohou na ferratu pouze v doprovodu zkušeného ferratisty, který za ně ovšem nese po dobu lezení osobní odpovědnost.
 1. Provozovatel ferraty zakazuje aby si "zkušenější " (instruktor, vůdce, průvodce, zkušenější spolulezec ) bral na ferratu víc než maximálně 4 nezkušené osoby do skupiny. ( větší skupinu dětí nováčků a začátečníků není reálné uhlídat.. takovéto jednání je nezodpovědné, omezuje a ohrožuje všechny uživatele ferraty )

Zákazy:

 1. Je zakázáno pohybovat se po ferratě bez zajištění a mimo trasy vymezené jistícím lanem.(Ohrožujete tím sebe a druhé lidi na ferratě pod Vámi.)
 1. Zákaz vstupu osob do 15 let bez doprovodu dospělé osoby, která za ně zodpovídá
 1. Zákaz stanování a rozdělávání ohňů. Zákaz provozování komerčních aktivit průvodců vůdců a cestovních a zážitkových agentur, bez písemného souhlasu provozovatele. Od komerčních subjektů požaduje zřizovatel poplatek na údržbu zajištěné cesty a přístupových cest ve výši 25Kč za klienta. ( Kdo ferratu využívá ke komerci, musí se podílet na její údržbě )
 1. Pořizování audiovizuálních záběrů ke komerčním a reklamním účelům pouze se souhlasem provozovatele. ( Kdo ferratu využívá ke komerci, musí se podílet na její údržbě )
 1. Zákaz umísťování nových fixních jistících prvků , úprav jistícího lana a kotevních doplňků ferraty.
 1. Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek.

Povinnosti návštěvníků:

 1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto řádem před vstupem na ferratu Havranka.
 1. Návštěvník je povinen použít ferratové vybavení , a to minimálně úvazek ,ferratovou brzdu a horolezeckou přilbu.
 1. Návštěvník je povinen dodržovat zásady bezpečného lezení na ferratě .Na lávce musí být lezec zajištěn na obou lanech, doporučujeme na lávce využít odsedávací smyčku. Děti menší než 140 cm smí vstupovat na lávku pouze v doprovodu dospělé osoby neboť hrozí, že nedosáhnou na jistící lana . Na lávce se smí pohybovat pouze jedna osoba.
 1. Při lezení s menšími dětmi ( méně než 40 kg ) je nutné používat dojištění horolezeckým lanem.
 1. V případě zjištění poškození zařízení ferraty (uvolněné kotvení, pád stromu do trasy ferraty ), vraťte se po trase zpátky a neprodleně uvědomte o poškození ostatní lezce a provozovatele ferraty.

Zásady bezpečného lezení:

 1. Karabiny při výstupu noste vždy před rukou.
 1. Když dolezete k jištění , nejdřív se zajistěte a pak se až nad kotvou chytejte.
 1. Při přecvakávaní buďte vždy jednou karabinou zajištění .
 1. Při pohybu na zajištěné cestě musíte být jištěni dvěma karabinami.
 1. Pečlivě si kontrolujte dovření karabiny.
 1. Ve vertikálních stoupajících a klesajících úsecích dodržujte rozestupy tak abyste se v případě pádu vzájemně nezranili.
 1. Zkušenější lezec leze první tak aby mohl dobře shora kontrolovat nováčka pod sebou a včas nabídnout pomoc.
 1. Při vyhýbání a míjení si předem domluvte místo a způsob míjení tak, aby nedošlo k ohrožení žádného z lezců.
 1. Při vyhýbání zůstávejte vždy zajištění.
 1. Obtížnou ferratu si vylezte poprvé se zkušenějším spolulezcem, který Vám poradí a v těžkém úseku vás může jistit.
 1. Před nástupem na ferratu si pečlivě zkontrolujte funkčnost vybavení a správné navázání setu.
 1. Při lezení s těžkým batohem, používejte adekvátní způsob navázání.
 1. Používáte-li odsedávačku nezapomeňte si ji při lezení ve vertikálních úsecích odcvaknout.
 1. Neopouštějte nikdy trasu ferraty a jistícího lana.
 1. Od lezců, kteří nedodržují tyto zásady bezpečného lezení , si v zájmu vlastní bezpečnosti udržujte náležitý odstup.
 1. Buďte ohleduplní navzájem k lidem i přírodě.
 1. Odnášejte po sobě všechny odpadky , včetně papírků pro osobní hygienu.
 1. Nevstupujte na trasu při hrozící bouřce, námraze a ledovce.
 1. Nestyďte se včas požádat o pomoc nebo o radu
 1. Nelezte na ferratě sami ,případně mějte vždy poblíž osobu, která vám pomůže přivolat pomoc.

Práva provozovatele:

 1. Provozovatel neodpovídá za zranění a škody způsobené rizikovými faktory charakteristickými pro pohyb na ferratách.
 1. Provozovatel neručí za odložené věci na ferratě ani pod ní.
 1. Provozovatel je oprávněn vykázat z prostor ferraty osobu porušující řád, nedodržující zásady a ohrožující ostatní návštěvníky nebo osoby poškozující zařízení na ferratě.

Přejeme Vám mnoho krásných zážitků.

Provozovatel: Českokrumlovské ferraty z.s.

Tel: +420 724510310, e-mail: ckferraty@gmail.com

Důležitá telefonní čísla:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112 - MĚSTSKÁ POLICIE 156 - POLICIE 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 - HASIČI 150